Kardos Szent Jakab Lovagrend
az útonjárók őrzőinek rendje„Ne rettenj meg soha ellenségtől, légy bátor és erényes, hogy szeressen az Isten.
Az igazat mond mindig, ha életeddel is fizetsz érte.
Védd az elesetteket és légy igazságos!”A lovagrend története.


A kezdetek 1996 ra nyúlik vissza, amikor dr Ladocsi Gáspár vezérőrnagy a Katonai ordinariátus püspöke megbízást adott az első Katonai gyalogos zarándoklat vezetésére, Santiago de Compostellába a francia úton.


Az út során felkerestünk több, a Templomos Lovagrendhez kötődő rendházat, zarándok szállást, ahol találkoztunk a lovagrend tagjaival, valamint az egyik felkészítő mesterével. (Mivel a papjaink aktívan részt vettek az újjáalakult olaszországi székhellyel működő Templomos rendnek a tevékenységében, a kapcsolatunk teljesen közvetlen volt a helyi lovagokkal)


A felkészítő mesterrel és a tanítvánnyal, az akkor Luis által vezetett Albergue San Bol-ban találkoztunk. A következő találkozás, az akkor még fiatal Tomasnál, az út híres templomos lovagjánál következett be. A hegygerincen megbúvó kis zarándok szállása ugyanúgy teljesen nomád volt akkor még, mint San Bol kicsiny épülete. Se víz, se villany.


Tomas tárta fel a spanyol templomosok által őrzött írásokat. A 12 lovag legendáját, akik az úton keresik egymást.


Utunk során végrehajtottuk a ránk bízott feladatokat Ponferrada amúgy nem látogatható avatási tornyában, majd a Compostellai Katedrálisban. Innen utunk a portugáliai Fatimán át egyenesen Tomarba vezetett.


2000 ben a szentév alkalmából Ladocsi püspök atya megbízást adott, a második katonai gyalogos zarándoklat lebonyolítására Compostellába, miután többen elkísértük Carcassonne várába, majd Lourdes-ba. A második alkalommal is felkerestük Luist és Tomast. Az utunk vége elött, a Madridi magyar katonai attaséval közösen, találkoztunk a Madrid-Barajasi nemzetközi repülőtér Guardia Civil parancsnokával.


Az utak és a találkozások meghatározták küldetésünket. A megszólítás elhangzott. Az örökséget és a felelőséget megkaptuk.


Következő lépésként létrejött a Kardos Szent Jakab Egyesület, aminek a jogi keretein belül, hét lovag létrehozta hivatalosan is az Útonjárók Őrzőinek Rendjét.


A küldetésünk megvalósulásának elismerése és elősegítése céljából dr Beer Miklós Váci egyházmegye megyés püspöke, 2017- ben, támogató levelet adott ki részünkre.
„Bármely hatalom mozgat is téged, a lelkedért Te felelsz! br Ha majd Isten előtt állsz, nem mondhatod, hogy mások parancsára cselekedtél, vagy az
erény nem volt számodra járható út!’Fontos számunkra, hogy segítsük azt az utat, ahogyan belül megtaláljuk magunkban a hitet, függetlenül attól, hogy a kereső tartozik-e valamely egyházhoz. a küldetésünkben nem halászok, pásztorok, hanem szerény gyertyagyújtók vagyunk.


A Rendünk önálló világi és katonai lovagrend, pártpolitika mentes, keresztény értékeket képvisel. Feladatunknak tekintjük a lovagi erények éltetését: hitvallás ( prudentia ), szerénység ( temperantia ), bátorság ( fortitudo ), igazságosság (iustitia )


A lovagjaink küldetése:


A zarándokok segítése. A hit és a zarándokok védelme. A rászorulók megsegítése. A betegek gyógyításában való részvétel. Az oktatás. Az ifjúság támogatása. A polgári szabadságjogok megőrzése, Őrizni a negyedik utat.

Magnum Ministeirium
Hungary, Budapest Ecseri út 4
dr Beer Miklós Váci egyházmegye
megyés püspökének támogató leveleKardos Szent Jakab Lovagrend