Lovaggá, illetve Dámává válás menete:


Az a jelölt válhat lovaggá, illetve dámává, aki:


egyetért a lovagrend céljaival,


rendelkezik legalább egy ajánló, jótálló taggal (lovaggal vagy dámával),


Hathatósan támogatja a rend céljainak megvalósulását.


Önkéntes feladatokat lát el, vagy a programok támogatójaként tevékenykedik.


Hajlandó letenni a rendi esküt és annak megfelelően élni.


Megváltja a köpenyét.
Amennyiben a feltételeknek megfelel, és az egy éves próbaidő letelt, akkor a rend megbízott priorja a rend döntéshozói köre elé terjeszti a javaslatát.


A lovag, dáma befogadását a rendi tanács egyhangúan kell, hogy elfogadja.


A döntés alapján az avatás ceremoniális napját kitűzik.


Az avatás után, a rend teljes jogú tagjává válik, a meghatározott kapitányságba beosztásra kerül.