BEMUTATKOZÁS

Ki volt Kardos Szent Jakab? Az egyesület névadójáról... ... "A világban gonoszság és zűrzavar uralkodik, mert az emberek elfelejtették, hogy minden egyetlen forrásból áramlott ki. Térj vissza ehhez a forráshoz, és hagyj el minden önző gondolatot, kicsinyes vágyat és haragot. Akiket semmi sem kerít hatalmába, azok mindent birtokolnak.

Kardos Szent Jakab Egyesület

Díjat odaítélő bizottság

Kikből áll a bizottság?

Akik már kitüntetésben részesültek a már eddig díjzottak személyek és a lovagrend által kijelölt személyek.

Kardos Szent Jakab Egyesület

HOGYAN VÁLHAT VALAKI LOVAGGÁ/DÁMÁVÁ

A lovagrend tagjává, Lovaggá, illetve Dámává az a személy válhat, aki egyetért a lovagrend céljaival, rendelkezik jótálló taggal, illetve támogatja a rend céljainak megvalósulását. Hajlandó letenni a rendi esküt és annak megfelelően élni. Amennyiben a feltételeknek megfelel, akkor a rend megbízott priorja a rend döntéshozói köre elé terjeszti a javaslatát, aminek alapján az avatás ceremoniális napját kitűzik. Az avatás után, a rend teljes jogú tagjává válik.

-
Kardos Szent Jakab Egyesület

Marcus Aurelius Római Légiós Tábor

A Markusz Aureliusz program, egy kiegészítő élménypedagógiai módszer, ami segít a diákoknak megismerni a római kor néhány területét azáltal, hogy belehelyezkednek a kor néhány körűlményébe.

SZAVAZÁS MENETE

A Kardos szent Jakab Lovagrend Díszkeresztjét minden évben, a kitüntetést odaítélő grénum dönt.

A döntés menete:

Minden év elején módja van az érintett közösségnek arra, hogy különböző, általuk méltó embereket jelöljenek a kitüntetésre.

A döntéshozó testület, a jelölési idő lejárta után, egy előre meghatározott helyszínen összeül és kiválasztja az adott év díjazásra jelölt személyeket.

A jelölteket a lovagrend vezetője tudomásul veszi és intézkedik a díjkiosztó ünnepség megszervezéséről.


Jelölt ajánlása:


Jelöltet bármely szervezet, magánszemély ajánlhat.

Az ajánlottakat, a rend honlapján erre kialakított módon, regisztráció után lehet megadni.

Fontos megadni az ajánlás indoklását, valamint egy fényképet lehetőleg az ajánlott személyről.

Az ajánlott személy akkor válhat jelölté, ha hozzájárul ehhez, és hajlandó pozitív döntés esetén átvenni a kitüntetést.